Lista produktów

Ekologiczna, zdrowa i skuteczna chemia? Czy to w ogóle możliwe?

Okazuje się, że przy odrobinie wysiłku możliwe jest stworzenie ekologicznych i nie zagrażających zdrowiu środków chemicznych do utrzymania czystości w naszych domach i miejscach pracy. Firma Shine-Chemicals w pełni świadoma oczekiwań konsumenta, szczególnie tego z Europy Zachodniej, starannie dobrała i stosuje w swych produktach wyłącznie naturalne składniki, które dają doskonały efekt czyszczący przy jednoczesnym neutralnym działaniu na ekosferę. Produkcja środków czystości z linii Fioletowy pozbawiona jest fosforanów, chloru, substancji podejrzewanych o działanie rakotwórcze jak np. powszechnie stosowane NTA oraz innych składników powodujących szereg powikłań zdrowotnych, czy alergicznych. Nie oszukujmy się większość ogólnie dostępnych środków czyszczących ma zapewnić doskonały efekt, nie zważając na oddziaływanie na nasze zdrowie, czy też otaczające nas środowisko. Aby nie być gołosłownym oferowane produkty z linii Fioletowy zostały poddane badaniom pod względem oddziaływania na zdrowie użytkownika i otaczające nas środowisko, które potwierdziły neutralne walory produktów.